Låna en geolog. Nu i filmformat.

Nu finns tjänsten ”Låna en geolog” i filmformat. Det var under ett heldagsbesök i Nässjö i slutet på förra året som filmerna spelades in.

I filmerna berättar geologerna bland annat om SGU:s data- och karttjänster, grundvatten, brunnar, avlopp och bergarter. Det ligger nu tolv filmer på SGU:s Youtube-kanal, sgusweden.

Filmerna har kompletterats med en film från en exkursion gjord i april. Där besöker våra geologer, tillsammans med personal från Länsstyrelsen Västmanland, skogsområdet som 2014 eldhärjades i Västmanland.

”Låna en geolog” är en kostnadsfri tjänst som erbjuds kommuner, länsstyrelser och andra aktörer inom samhällsplanering. Förutom en session med föreläsningar och dialog med användare så kan man även få med geologerna ut i fält för att ta del av experthjälp på plats i specifika fall.

Se filmerna i spellistan "Låna en geolog" på youtube