Koordinatsystem hos SGU

Här förklaras kortfattat vad som gäller kring användandet av koordinatsystem för SGU:s kartor.

Koordinatsystem för SGU:s material

SGU använder SWEREF 99 i sitt kartmaterial. SWEREF99 är den svenska realiseringen av ETRS 89, ett globalt tredimensionellt koordinatsystem definierat av de 21 fundamentalpunkterna i det nationella nätet av fasta referensstationer för GPS (ingår i SWEPOS-nätet). Lantmäteriet är ansvarig myndighet för de geodetiska systemen.

Med SWEREF99 som nationellt koordinatsystem får vi god överensstämmelse med såväl våra närmaste grannländer som resten av Europa.

Tryckta kartor

Våra nya tryckta kartor produceras i SWEREF99 men äldre, redan tryckta kartor kommer inte att tryckas om i det nya koordinatsystemet.