Koordinatsystem hos SGU

Här förklaras kortfattat vad som gäller kring användandet av koordinatsystem för SGU:s kartor.

Koordinatsystem för SGU:s material

SGU använder SWEREF 99 i sitt kartmaterial. SWEREF99 är den svenska realiseringen av ETRS 89, ett globalt tredimensionellt koordinatsystem definierat av de 21 fundamentalpunkterna i det nationella nätet av fasta referensstationer för GPS (ingår i SWEPOS-nätet). Lantmäteriet är ansvarig myndighet för de geodetiska systemen.

Med SWEREF99 som nationellt koordinatsystem får vi god överensstämmelse med såväl våra närmaste grannländer som resten av Europa.