Maringeologi 1:25 000, maringeologiska data

Maringeologi 1:25 000 innehåller uppgifter om jordarternas och bergens utbredning på havsbottnen inom svenskt kontinentalsockelområde. Här finns information om bottenmaterial, olika sediments mäktighet och bildningssätt, och innehåll av organiskt material.

Informationen kan användas som underlag vid beslutsfattande och planering, exempelvis inom havsplanering, habitatmodellering och miljökonsekvensutredningar. Den utgör också ett viktigt underlag vid biologiska inventeringar och för Försvarsmakten.

De lösa avlagringarna på havsbottnen är en förutsättning för växt och djurliv i havet, och för att kunna planera och fatta rätt beslut gällande våra hav behövs information om vad som döljer sig under ytan.

Produktbeskrivning för Maringeologi 1:25 000 (nytt fönster)

Senast granskad 2021-06-30