Grundvatten 1:1 miljon, grundvattendata

Grundvatten 1:1 miljon ger en översiktlig bild av Sveriges grundvattentillgångar i berg och jord. Informationen kan användas som underlag för mycket översiktlig planering, analys, forskning och utbildning.

Kartbilden är anpassad för presentation i skala 1:1 miljon, vilket innebär att informationen är generaliserad och inte avsedd för detaljerat bruk. Isälvssediment i åsarna är till exempel kraftigt överdrivna för att de ska framträda tydligt. De gränser för uttagsmöjligheter som anges i teckenförklaringen är minimivärden.

Produktbeskrivning för Grundvatten 1:1 miljon (nytt fönster)

Visningstjänsten Grundvatten 1:1 miljon avvecklas under våren 2023

Komprimerad fil med grundvattenkartan i shape-format.

Senast granskad 2021-06-30