Visningstjänster för grundvatten, brunnar och miljöövervakning av grundvatten

Brunnar

https://resource.sgu.se/service/wms/130/brunnar

Produktbeskrivning för Brunnar (nytt fönster)

Grundvatten 1:1 miljon

https://resource.sgu.se/service/wms/130/grundvatten

Produktbeskrivning för Grundvatten 1:1 miljon (nytt fönster)

Visningstjänsten Grundvatten 1:1 miljon avvecklas under våren 2023

Grundvattentillgång i små magasin

https://resource.sgu.se/service/wms/130/grundvattentillgang

Produktbeskrivning för Grundvattentillgång i små magasin (nytt fönster)

Grundvattnets sårbarhet

https://resource.sgu.se/service/wms/130/sarbarhet-grundvatten

Produktbeskrivning för Grundvattnets sårbarhet (nytt fönster)

Hydraulisk konduktivitet i berg

https://resource.sgu.se/service/wms/130/genomslapplighet-berg

Produktbeskrivning för Hydraulisk konduktivitet i berg (nytt fönster)

Miljöövervakning, grundvattenkemi

https://resource.sgu.se/service/wms/130/miljoovervakning_grundvatten

Källor

https://resource.sgu.se/service/wms/130/kallor

Senast granskad 2022-06-27

Tekniskt ramverk och standard

Våra visningstjänster baseras på det standardiserade anropsgränssnittet Web Map Service (WMS) framtaget av OGC, The Open Geospatial Consortium. WMS är även en ISO-standard (ISO 19128).

Visningstjänsterna är av karaktären fråga-svar, där användarens system skickar ett tjänsteanrop över Internet och får tillbaka en kartbild i ett vanligt bildformat. Kartbildens egenskaper definieras av anropets parametrar, såsom informationsslag (WMS-lager), geografisk utbredning, referenssystem, bildformat och bildstorlek.

För användning av WMS-tjänster finns många program. Förutom kommersiella produkter finns ett antal etablerade produkter baserade på öppen källkod, exempelvis uDig och QGIS.