Visningstjänster för grundvatten, brunnar och miljöövervakning av grundvatten

SGU:s information om grundvatten är ett viktigt underlag i planeringen av samhällets vattenförsörjning.

Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service).

Brunnar

https://resource.sgu.se/service/wms/130/brunnar

Produktbeskrivning för Brunnar (nytt fönster)

Grundvattenmagasin

https://resource.sgu.se/service/wms/130/grundvattenmagasin?

Produktbeskrivning för Grundvattenmagasin

Grundvatten 1:1 miljon (avvecklad)

Denna tjänst är avvecklad.

Läs mer om den tidigare tjänsten Grundvatten 1:1 miljon

Grundvattentillgång i små magasin

https://resource.sgu.se/service/wms/130/grundvattentillgang

Produktbeskrivning för Grundvattentillgång i små magasin

Grundvattnets sårbarhet

https://resource.sgu.se/service/wms/130/sarbarhet-grundvatten

Produktbeskrivning för Grundvattnets sårbarhet

Hydraulisk konduktivitet i berg

https://resource.sgu.se/service/wms/130/genomslapplighet-berg

Produktbeskrivning för Hydraulisk konduktivitet i berg

Miljöövervakning, grundvattenkemi

https://resource.sgu.se/service/wms/130/miljoovervakning_grundvatten

Källor

https://resource.sgu.se/service/wms/130/kallor

Senast granskad 2023-10-27

Tekniskt ramverk och standard

Våra visningstjänster baseras på det standardiserade anropsgränssnittet Web Map Service (WMS) framtaget av OGC, The Open Geospatial Consortium. WMS är även en ISO-standard (ISO 19128).

Visningstjänsterna är av karaktären fråga-svar, där användarens system skickar ett tjänsteanrop över Internet och får tillbaka en kartbild i ett vanligt bildformat. Kartbildens egenskaper definieras av anropets parametrar, såsom informationsslag (WMS-lager), geografisk utbredning, referenssystem, bildformat och bildstorlek.

För användning av WMS-tjänster finns många program. Förutom kommersiella produkter finns ett antal etablerade produkter baserade på öppen källkod, exempelvis uDig och QGIS.