Visningstjänster för geofysik

Geofysiska undersökningar är en viktig del i kartläggningen av berg, jord och grundvatten inom SGU. Geofysik används också för specifika problemställningar som till exempel bergförhållanden inför undermarksbyggen, kartläggning av naturresurser, bedömning av skredrisk, detektering av möjliga grundvattenmagasin och kartläggning av förorenade områden.

Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service).

Geofysiska markmätningar, prospekteringsområden

https://resource.sgu.se/service/wms/130/markgeofysik

Geofysiska markmätningar, tyngdkraft

https://resource.sgu.se/service/wms/130/markgeofysik-tyngdkraft

Produktbeskrivning för Geofysiska markmätningar, tyngdkraft (nytt fönster)

Geofysiska flygmätningar, gammastrålning uran

https://resource.sgu.se/service/wms/130/flyggeofysik-gammastralning-uran

Geofysiska flygmätningar, gammastrålning kalium

https://resource.sgu.se/service/wms/130/flyggeofysik-gammastralning-kalium

Geofysiska flygmätningar, gammastrålning torium

https://resource.sgu.se/service/wms/130/flyggeofysik-gammastralning-torium

Geofysiska flygmätningar, magnetfält 

https://resource.sgu.se/service/wms/130/flyggeofysik-magnet

Geofysiska flygmätningar, metadata 

https://resource.sgu.se/service/wms/130/flyggeofysik-meta

Produktbeskrivning för Geofysiska flygmätningar, metadata  (nytt fönster)  

Geofysiska flygmätningar, skenbar resistivitet

https://resource.sgu.se/service/wms/130/flyggeofysik-skenbar-resistivitet

Produktbeskrivning för Geofysiska flygmätningar, skenbar resistivitet (nytt fönster)

Senast granskad 2022-12-09

Tekniskt ramverk och standard

Våra visningstjänster baseras på det standardiserade anropsgränssnittet Web Map Service (WMS) framtaget av OGC, The Open Geospatial Consortium. WMS är även en ISO-standard (ISO 19128).

Visningstjänsterna är av karaktären fråga-svar, där användarens system skickar ett tjänsteanrop över Internet och får tillbaka en kartbild i ett vanligt bildformat. Kartbildens egenskaper definieras av anropets parametrar, såsom informationsslag (WMS-lager), geografisk utbredning, referenssystem, bildformat och bildstorlek.

För användning av WMS-tjänster finns många program. Förutom kommersiella produkter finns ett antal etablerade produkter baserade på öppen källkod, exempelvis uDig och QGIS.