Visningstjänster för geofysik

Geofysiska markmätningar, prospekteringsområden

https://resource.sgu.se/service/wms/130/markgeofysik

Geofysiska markmätningar, tyngdkraft

https://resource.sgu.se/service/wms/130/markgeofysik-tyngdkraft

Produktbeskrivning för Geofysiska markmätningar, tyngdkraft (nytt fönster)

Geofysiska flygmätningar, gammastrålning uran

https://resource.sgu.se/service/wms/130/flyggeofysik-gammastralning-uran

Geofysiska flygmätningar, gammastrålning kalium

https://resource.sgu.se/service/wms/130/flyggeofysik-gammastralning-kalium

Geofysiska flygmätningar, gammastrålning torium

https://resource.sgu.se/service/wms/130/flyggeofysik-gammastralning-torium

Geofysiska flygmätningar, magnetfält 

https://resource.sgu.se/service/wms/130/flyggeofysik-magnet

Geofysiska flygmätningar, metadata 

https://resource.sgu.se/service/wms/130/flyggeofysik-meta

Produktbeskrivning för Geofysiska flygmätningar, metadata  (nytt fönster)  

Geofysiska flygmätningar, skenbar resistivitet

https://resource.sgu.se/service/wms/130/flyggeofysik-skenbar-resistivitet

Produktbeskrivning för Geofysiska flygmätningar, skenbar resistivitet (nytt fönster)

Senast granskad 2022-12-09

Tekniskt ramverk och standard

Våra visningstjänster baseras på det standardiserade anropsgränssnittet Web Map Service (WMS) framtaget av OGC, The Open Geospatial Consortium. WMS är även en ISO-standard (ISO 19128).

Visningstjänsterna är av karaktären fråga-svar, där användarens system skickar ett tjänsteanrop över Internet och får tillbaka en kartbild i ett vanligt bildformat. Kartbildens egenskaper definieras av anropets parametrar, såsom informationsslag (WMS-lager), geografisk utbredning, referenssystem, bildformat och bildstorlek.

För användning av WMS-tjänster finns många program. Förutom kommersiella produkter finns ett antal etablerade produkter baserade på öppen källkod, exempelvis uDig och QGIS.