Jord.

Skärning i isälvssediment.

Foto: Sven-I Svantesson, SGU.

Energiresurser

Dataprodukten innehåller uppgifter om rikstäckande torvförekomster och energimineral från SGU:s databaser.

Energiresurser, Inspiredata

Ikon-Produkter-60.png

ER.Energiresurser, Inspiredata innehåller uppgifter om rikstäckande torvförekomster och energimineral från SGU:s databaser. Dataprodukten är transformerad för att harmonisera med Inspire dataspecifikation för tema Energiresurser. Informationen tillhandhålls i GML-format.

ER.Energiresurser i SWEREF99-TM som referenssystem (GML i zip-format)

ER.Energiresurser i ETRS-89 som referenssystem (GML i zip-format)

Energiresurser, Inspiredata som visningstjänst

Energiresurser, Inspiredata finns även som visningstjänst (WMS). Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service).

https://resource.sgu.se/service/wms/inspire/GE-Borrhal

 

Senast granskad 2024-05-23