Foto: Mattias Göransson.

Ballast

Ballast innehåller information som har betydelse för planeringen av samhällets ballastförsörjning.

Ballast

Ikon-Produkter-60.png

Informationen erbjuder ett geologiskt underlag för såväl myndigheter i deras arbete med planering av materialförsörjning och tillståndsgivning av täkter som ballastbranschens planering inför nya täkter.

Produkten innehåller information om berg av olika kvaliteter med avseende på väg, betong och järnväg. Tekniska analyser och glimmerhalter redovisas som punktinformation. Naturgrusavlagringar redovisas dels med avseende på materialsammansättning och dels med klassning av natur/geovetenskapligt värde. Tjänsten innehåller även information om förekomster av morän och tillståndsgivna täkter.

Produkten Ballast finns endast som visningstjänst.

https://resource.sgu.se/data/service/wms/130/ballast

Produktbeskrivning för Ballast

 

Senast granskad 2024-05-24