Miljö­­övervaknings­­data från sjö och kust, öppna data

Syftet med informationen är att redovisa tillstånd och trender av miljögiftsbelastning i sediment.

I ”Miljöövervakning, havs och sjösediment” redovisas punktdata som samlas in inom ramen för nationell-, regional- och lokal miljöövervakning. Syftet är i första hand att redovisa tillstånd och trender av miljögiftsbelastning i sediment.

Analyserna görs på prover tagna från sediment i ackumulationsområden som ofta utgör en sänka för många grundämnen och miljögifter.

Dessa data kan laddas ned över valfritt län eller miljöövervakningsstation. Via SGU:s kartvisare ”Miljöövervakning, havs- och sjösediment” erbjuds även grafisk presentation av tidsserier och statistisk information.

Datamängden slutade uppdateras under januari 2017.

Data levereras under licensform CC0, läs mer i faktaruta.

Beskrivning av datamängden Miljöövervakning havs- och sjösediment (nytt fönster)

Ladda ned data

Data laddar du ned med hjälp av nedanstående webbadress. Kopiera adressen och klistra in den i din webbläsare. Parenteserna byter du ut mot faktiska värden, baserat på de urval du vill göra. Urvalet baseras på län (se lista på länskoder under rubrik Tabell med länskoder) och leveransformat (csv eller json).

https://resource.sgu.se/oppnadata/marin/api/miljoovervakning/lan/{länskod}?format=[json,csv]

Ladda ned alla stationer och mätningar i den nationella miljöövervakningen (csv, nytt fönster)

Håll dig uppdaterad om förändringar i data

Atomflöde för uppdateringar om Miljöövervakning havs- och sjösediment (nytt fönster)

Mer information om miljöövervakning

Miljöövervakning och datavärdskap sediment

Dataformat och licensvillkor

Öppna data från SGU finns i formaten JSON, CSV, GeoPackage och i vissa fall som bildfiler.

Förkortningen JSON står för JavaScript Object Notation, och CSV brukar uttydas Character-Separated Values. Båda är kompakta, textbaserade format som används för att utbyta data.

GeoPackage är ett filbaserat databasformat anpassat för geografisk information.

CSV-filer kan du öppna i exempelvis Excel.

JSON-filer kan du öppna exempelvis i QGIS.

GeoPackage kan du öppna i exempelvis QGIS eller ArcGIS.

Våra data är nedladdningsbara via Atomflöden.

Läs om Creative Commons Noll, Public domain (nytt fönster)

Läs om Creative Commons 4.0 (nytt fönster)

Senast granskad 2021-11-26

Tabell över länskoder

 Namn på län

Kod

 Blekinge län

10

 Dalarnas län

20

 Gotlands län

09

 Gävleborgs län

21

 Hallands län

13

 Jämtlands län

23

 Jönköpings län

06

 Kalmar län

08

 Kronobergs län

07

 Norrbottens län

25

 Skåne län

12

 Stockholms län

01

 Södermanlands län

04

 Uppsala län

03

 Värmlands län

17

 Västerbottens län

24

 Västernorrlands län

22

 Västmanlands län

19

 Västra Götalands län

14

 Örebro län

18

 Östergötlands län

05