Sur sulfatjord, öppna data

Sur sulfatjord visar var det kan finnas sura sulfatjordar längs Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens kust. Informationen kan användas för att identifiera områden där det är viktigt att undvika markanvändning som kan leda till negativ påverkan från sur sulfatjord eller där det är lämpligt att vidta åtgärder för att minska miljöbelastning från jordarna.

Sur sulfatjord består av en yttäckande modellering och insamlade punktobservationer av sur sulfatjord. Den modellerade kartan visar den sannolika utbredningen av sur sulfatjord. Punktobservationerna kommer från kartering och provtagning av sur sulfatjord som utförts inom olika projekt på SGU. Klasserna i den yttäckande modellen är "Ej sur sulfatjord", "Aktiv sur sulfatjord på potentiell sur sulfatjord" och "Potentiell sur sulfatjord".

För varje klass finns dessutom ett separat raster som visar hur säker klassningen är i varje punkt (från 0 – 100 procents sannolikhet).

Data levereras under licensform CC4.0, läs mer i faktaruta.

Beskrivning av Sur sulfatjord (nytt fönster) 

Ladda ned data som CSV (punktobservationer) och TIFF (rasterdata)

https://resource.sgu.se/data/oppnadata/jord/sur-sulfatjord/sur-sulfatjord.zip

Håll dig uppdaterad om förändringar i data

Atomflöde för uppdateringar om Sur sulfatjord (nytt fönster)

Dataformat och licensvillkor

Öppna data från SGU finns i formaten JSON, CSV, GeoPackage och i vissa fall som bildfiler.

Förkortningen JSON står för JavaScript Object Notation, och CSV brukar uttydas Character-Separated Values. Båda är kompakta, textbaserade format som används för att utbyta data.

GeoPackage är ett filbaserat databasformat anpassat för geografisk information.

CSV-filer kan du öppna i exempelvis Excel.

JSON-filer kan du öppna exempelvis i QGIS.

GeoPackage kan du öppna i exempelvis QGIS eller ArcGIS.

Våra data är nedladdningsbara via Atomflöden.

Läs om Creative Commons Noll, Public domain (nytt fönster)

Läs om Creative Commons 4.0 (nytt fönster)

Senast granskad 2020-11-26