Havsbotten.

Maringeologi

Dataprodukterna inom maringeologi innehåller uppgifter om jordarternas och bergens utbredning på havsbottnen inom svenskt kontinentalsockelområde. Här finns information om bottenmaterial, olika sediments mäktighet och bildningssätt, och innehåll av organiskt material.

Maringeologi 1:25 000

Ikon-Produkter-60.png

Maringeologi 1:25 000 innehåller uppgifter om jordarternas och bergens utbredning på havsbottnen inom svenskt kontinentalsockelområde. Här finns information om bottenmaterial, olika sediments mäktighet och bildningssätt, och innehåll av organiskt material.

Informationen kan användas som underlag vid beslutsfattande och planering, exempelvis inom havsplanering, habitatmodellering och miljökonsekvensutredningar. Den utgör också ett viktigt underlag vid biologiska inventeringar och för Försvarsmakten.

De lösa avlagringarna på havsbottnen är en förutsättning för växt och djurliv i havet, och för att kunna planera och fatta rätt beslut gällande våra hav behövs information om vad som döljer sig under ytan.

Hämta produkten som färdigpaketerad zip-fil

Via länken laddas data i GeoPackage-format ned. Leveransens innehåll framgår i produktbeskrivningen.

Landningssida för OGC API – Features

Via länken når du dokumentation i HTML eller JSON-format av direktåtkomst av vektordata via OGC API – Features. Huvudformat för nedladdning av data är GeoJSON.

Produktbeskrivning för Maringeologi 1:25 000

 

Maringeologi 1:25 000 som visningstjänst

Maringeologi 1:25 000 finns även som visningstjänst (WMS). Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service).

https://resource.sgu.se/service/wms/130/maringeologi-25-tusen

Produktbeskrivning för visningstjänsten Maringeologi 1:25 000


Maringeologi 1:100 000

Ikon-Produkter-60.png

Maringeologi 1:100 000 innehåller uppgifter om jordarternas och bergens utbredning på havsbottnen inom svenskt kontinentalsockelområde. Här finns information om bottenmaterial, olika sediments mäktighet och bildningssätt, och innehåll av organiskt material.

Informationen är tänkt att användas som underlag vid beslutsfattande och planering, exempelvis inom havsplanering, habitatmodellering och miljökonsekvensutredningar. Den utgör också ett viktigt underlag vid biologiska inventeringar och för Försvarsmakten.

Hämta produkten som färdigpaketerad zip-fil

Via länken laddas data i GeoPackage-format ned. Leveransens innehåll framgår i produktbeskrivningen.

Landningssida för OGC API – Features

Via länken når du dokumentation i HTML eller JSON-format av direktåtkomst av vektordata via OGC API – Features. Huvudformat för nedladdning av data är GeoJSON.

Produktbeskrivning för Maringeologi 1:100 000

 

Maringeologi 1:100 000 som visningstjänst

Maringeologi 1:100 000 finns även som visningstjänst (WMS). Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service).

https://resource.sgu.se/service/wms/130/maringeologi-100-tusen

Produktbeskrivning för visningstjänsten Maringeologi 1:100 000


Maringeologi 1:500 000

Ikon-Produkter-60.png

Maringeologi 1:500 000 innehåller uppgifter om jordarternas och bergens utbredning på havsbottnen inom svenskt kontinentalsockelområde. Här finns information om bottenmaterial, olika sediments mäktighet och bildningssätt, och innehåll av organiskt material.

Informationen är tänkt att användas som underlag vid beslutsfattande och planering, exempelvis inom havsplanering, habitatmodellering och miljökonsekvensutredningar. Den utgör också ett viktigt underlag vid biologiska inventeringar och för Försvarsmakten.

Hämta produkten som färdigpaketerad zip-fil

Via länken laddas data i GeoPackage-format ned. Leveransens innehåll framgår i produktbeskrivningen.

Landningssida för OGC API – Features

Via länken når du dokumentation i HTML eller JSON-format av direktåtkomst av vektordata via OGC API – Features. Huvudformat för nedladdning av data är GeoJSON.

Produktbeskrivning för Maringeologi 1:500 000

 

Maringeologi 1:500 000 som visningstjänst

Maringeologi 1:500 000 finns även som visningstjänst (WMS). Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service).

https://resource.sgu.se/service/wms/130/maringeologi-500-tusen

Produktbeskrivning för visningstjänsten Maringeologi 1:500 000 (nytt fönster)


Havsbotten­yttäcke 1:25 000, Inspiredata

Ikon-Produkter-60.png

Havsbottenyttäcke 1:25 000 är en harmoniserad version av SGU:s produkt Maringeologi 1:25 000 i syfte att uppfylla Inspire dataspecifikation för tema Havsområden.

Datamängden innehåller uppgifter om jordarternas och bergets utbredning inom svenskt territorialhav och svensk ekonomisk zon (EEZ) och har för detta ändamål kodats om till Inspires kodlista för havsbottenyttäcke.

SR.Havsbottenyttäcke 1:25 000 i SWEREF99-TM som referenssystem (GML i zip-format)

SR.Havsbottenyttäcke 1:25 000 i ETRS-89 som referenssystem (GML i zip-format)

Havsbotten­yttäcke 1:25 000, Inspiredata som visningstjänst

Havsbotten­yttäcke 1:25 000, Inspiredata finns även som visningstjänst (WMS). Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service).

https://resource.sgu.se/service/wms/inspire/SR-Havsbottenyttacke_25k


Havsbottenyttäcke 1:100 000, Inspiredata

Ikon-Produkter-60.png

Havsbottenyttäcke 1:100 000, Inspiredata är en harmoniserad version av SGU:s produkt Maringeologi 1:100 000 i syfte att uppfylla Inspire dataspecifikation för tema Havsområden. Endast karterade områden utanför svenskt territorialhav redovisas.

SR.Havsbottenyttäcke 1:100 000 i SWEREF99-TM som referenssystem (GML i zip-format)

SR.Havsbottenyttäcke 1:100 000 i ETRS-89 som referenssystem (GML i zip-format)

Havsbottenyttäcke 1:100 000, Inspiredata som visningstjänst

Havsbottenyttäcke 1:100 000, Inspiredata finns även som visningstjänst (WMS). Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service).

https://resource.sgu.se/service/wms/inspire/SR-Havsbottenyttacke_100k


Havsbotten­yttäcke 1:500 000, Inspiredata

Ikon-Produkter-60.png

Havsbottenyttäcke 1:500 000, Inspiredata är en harmoniserad version av SGU:s produkt Maringeologi 1:500 000 i syfte att uppfylla Inspire dataspecifikation för tema Havsområden. Endast karterade områden utanför territorialgränsen redovisas.

Maringeologi 1:500 000 innehåller uppgifter om jordarternas och bergets utbredning inom svenskt territorialhav och svensk ekonomisk zon (EEZ) och har för detta ändamål kodats om till Inspires kodlista för havsbottenyttäcke. För närvarande är endast områden utanför svenskt territorialhav offentligt tillgängliga.

SR.Havsbottenyttäcke 1:500 000 i SWEREF99-TM som referenssystem (GML i zip-format)

SR.Havsbottenyttäcke 1:500 000 i ETRS-89 som referenssystem (GML i zip-format)

Havsbotten­yttäcke 1:500 000, Inspiredata som visningstjänst

Havsbotten­yttäcke 1:500 000, Inspiredata finns även som visningstjänst (WMS). Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service).

https://resource.sgu.se/service/wms/inspire/SR-Havsbottenyttacke_500k

Senast granskad 2024-05-25