Borrkärnor.

Borrkärnor och borrhål

Produkten Borrhål visar koordinatsatt information om borrhål och borrkärnor. Data finns även från skannade och analyserade borrkärnor från SGU:s arkiv.

Borrhål

Ikon-Produkter-60.png

Borrhål visar koordinatsatt information om borrhål från vilka SGU även i många fall förvaltar borrkärnor, kax, med mera. Materialet kommer från borrningar gjorda i prospekteringssyfte eller i dokumentationssyfte i samband med anläggningsarbeten över hela. Borrhål innehåller även länkar till de skannade borrkärnor över svenska mineraliseringar och malmtyper som fotograferats och skannats med infraröd hyperspektral teknik och beskrivs längre ner på sidan.

Hämta produkten som färdigpaketerad zip-fil

Via länken laddas data i GeoPackage-format ned. Leveransens innehåll framgår i produktbeskrivningen.

Landningssida för OGC API – Features

Via länken når du dokumentation i HTML eller JSON-format av direktåtkomst av vektordata via OGC API – Features. Huvudformat för nedladdning av data är GeoJSON.

Produktbeskrivning för Borrhål

 

Borrhål som visningstjänst (Borrkärnor)

Denna produkt finns även som visningstjänst (WMS).

https://resource.sgu.se/service/wms/130/borrkarnor


Hyperspektral IR, data från borrkärnor

Ikon-Produkter-60.png

Borrkärnor från SGU:s arkiv har skannats och analyserats med avseende på mineralens förmåga att reflektera och absorbera olika våglängder av det elektromagnetiska spektrumet.

Produkten Hyperspektral IR, data från borrkärnor består dels av bilder tagna med högupplöst optisk kamera och dels av infraröda bilder. Data har tagits fram genom att borrkärnor från SGU:s arkiv har skannats och analyserats med avseende på mineralens förmåga att reflektera och absorbera olika våglängder av det elektromagnetiska spektrumet.

Kamerorna i skannern täcker det synliga spektrumet, samt den kortvågiga och långvågiga delen av det infraröda (IR) spektrumet. De mineral som utgör beståndsdelarna i borrkärnan ger ofta karakteristiska signaturer i dessa våglängdsintervall och kombinationen av kortvågig och långvågig IR ger data som har stor potential för mineralidentifikation. Information om mineralsammansättningen i en borrkärna ger kunskap användbar för tolkning och modellering av bergarters ursprung och geologiska utveckling.

Olika nivåer på bearbetning av data

Standardprodukten av data är delvis bearbetad data (nivå 2). Nivå 2 representerar en bearbetningsnivå där data är klargjort för eventuell vidare spektral bearbetning och produktgenerering. Data är korrigerat för reflektans och har genomgått bearbetning som bland annat inkluderar kalibrering och felkorrigering. I nivå 2 inkluderas också så kallade ”falska färgbilder” (False Color Composites, FCC).

För dig som själv vill göra all bearbetning av data finns även möjlighet att ladda ner rådata (nivå 0). Rådata har endast genomgått en grundläggande kvalitetskontroll under skanningsfasen, men inte genomgått någon vidare bearbetning (ingen datakorrektion eller normalisering) i efterhand.

Produktbeskrivning för Hyperspektral IR, data från borrkärnor, rådata, nivå 0

Produktbeskrivning för Hyperspektral IR, data från borrkärnor, processerad data, nivå 2

Så når du data från borrkärnor

Data nås via API eller nedladdningsbar databas i GeoPackage-format i produkten Borrhål ovan.


Borrhål, Inspiredata

Ikon-Produkter-60.png

GE.Borrhål är framtagen i syfte att uppfylla Inspire dataspecifikation för tema Geologi genom kodning enligt GeoSciML 4.1. GE.Borrhål är en sammanställning från ett antal datamängder vid SGU där uppgifter om borrhål och lagerföljder är samlade.

Redovisning av lagerföljder är starkt förenklad. Endast ett jordlager och ett berglager särskiljs där det varit möjligt, olika jordarter eller bergarter i en lagerföljd redovisas alltså inte i denna datamängd.

GE.Borrhål i SWEREF99-TM som referenssystem (GML i zip-format)

GE.Borrhål i ETRS-89 som referenssystem (GML i zip-format)

Borrhål, Inspiredata finns även som visningstjänst (WMS). Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service).

https://resource.sgu.se/service/wms/inspire/GE-Borrhal

Senast granskad 2024-05-17