Jord.

Markens genomsläpplighet

Informationen om genomsläpplighet redovisar en starkt förenklad bild över markens genomsläpplighet.

Genomsläpplighet

Ikon-Produkter-60.png

Produkten Genomsläpplighet bygger på en omklassning av grundlagret i datamängden Jordarter 1:25 000–1:100 000 till fyra klasser av genomsläpplighet: låg, medelhög, hög eller ej bedömd genomsläpplighet.

Klassificeringen baseras på kornstorlek hos jordarten i grundlagret. En jordarts förmåga till genomsläpplighet beror dock inte bara på kornstorlek utan även på till exempel läge i terrängen, mättnadsgrad, grundvattennivå samt det utsläppta ämnets viskositet mm. Produkten tar inte hänsyn till detta, och inte heller till eventuella ytlager eller underliggande lager.

Produkten är bland annat tänkt att användas som ett första underlag vid bedömning av spridningsrisken av förorenande ämnen från olyckor. Med tanke på eventuella brister i underlaget skall alltid en platsspecifik bedömning göras i terrängen.

Hämta produkten som färdigpaketerad zip-fil

Via länken laddas data i GeoPackage-format ned. Leveransens innehåll framgår i produktbeskrivningen.

Landningssida för OGC API – Features

Via länken når du dokumentation i HTML eller JSON-format av direktåtkomst av vektordata via OGC API – Features. Huvudformat för nedladdning av data är GeoJSON.

Produktbeskrivning för Genomsläpplighet

 

Genomsläpplighet som visningstjänst

Genomsläpplighet finns även som visningstjänst (WMS). Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service).

https://resource.sgu.se/service/wms/130/jordarter-25-100-tusen-genomslapplighet

Produktbeskrivning för visningstjänsten Genomsläpplighet

Senast granskad 2024-05-23