Berg.

Foto: Mattias Göransson, SGU.

Grus och krossberg

SGU:s information om grus och krossberg kan anpassas till olika användningsområden. Några exempel är täkttillståndsprövning, översikter och sammanställningar samt kommunal planering med översikts-, hushållnings- och naturresursplaner.

Grus och krossberg

Ikon-Produkter-60.png

Dataprodukten Grus och krossberg innehåller uppgifter om läge, utbredning, uttagbar volym, kvalitet, materialtyp och naturvärden för grus-, berg- och moränförekomster. Informationen har samlats in genom manuell registrering och digitalisering i samband med regionala inventeringar. Rekommenderad presentationsskala är 1:50 000–1:250 000.

Hämta produkten som färdigpaketerad zip-fil

Via länken laddas data i GeoPackage-format ned. Leveransens innehåll framgår i produktbeskrivningen.

Landningssida för OGC API – Features

Via länken når du dokumentation i HTML eller JSON-format av direktåtkomst av vektordata via OGC API – Features. Huvudformat för nedladdning av data är GeoJSON.

Produktbeskrivning för Grus och krossberg

 

Senast granskad 2024-05-23