Berggrund.

Foto: Jan-Olov Svedlund

Bergartskemi

Bergartskemi innehåller information om olika grundämnen i bergartsprov från Sverige.

Bergartskemi

Ikon-Produkter-60.png

Provtagning har i huvudsak skett i anslutning till ordinarie fältarbeten vid SGU. En del analysvärden är hämtade från litteraturen. Analys har skett med olika så kallade analyspaket och analysmetoder, även olika laboratorium har använts över tiden. Dataprodukten Bergartskemi innehåller lägesuppgifter, kort beskrivning samt kemiska analyser av bergartsprover. Mängden information om proven, provtagningsmetodik, analys- och provberedningsmetod, analyslaboratorium och mängden analyserade element varierar stort.

Hämta produkten som färdigpaketerad zip-fil

Via länken laddas data i GeoPackage-format ned. Leveransens innehåll framgår i produktbeskrivningen.

Landningssida för OGC API – Features

Via länken når du dokumentation i HTML eller JSON-format av direktåtkomst av vektordata via OGC API – Features. Huvudformat för nedladdning av data är GeoJSON.

Produktbeskrivning för Bergartskemi

Product description Lithogeochemistry

 

Bergartskemi som visningstjänst

Bergartskemi finns även som visningstjänst (WMS). Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service).

https://resource.sgu.se/service/wms/130/bergartskemi

Produktbeskrivning för visningstjänsten Bergartskemi

Senast granskad 2024-05-24