Provtagning.

Geokemi – geologisk data

SGU:s geologiska information från den geokemiska kartläggningen används bland annat inom mineralprospektering, skogsbruk, markforskning, kommunal planering, miljöövervakning och medicinsk forskning.

Bergartskemi

Bergartskemi innehåller information om olika grundämnen i bergartsprov från Sverige.

Biogeokemi

I dataprodukten Biogeokemi redovisas halter av olika grundämnen i prover tagna från bäckvattenväxter samt pH i rinnande vatten.

Markgeokemi

Inom Markgeokemi redovisas halter av olika grundämnen samt pH-värden i prover tagna i svensk morän, sediment och ytlig jord.

Senast granskad 2024-05-10