SR.Havsbottenyttäcke 1:100 000, Inspiredata

SR.Havsbottenyttäcke 1:100 000 är en harmoniserad version av SGU:s produkt Maringeologi 1:100 000 i syfte att uppfylla Inspire dataspecifikation för tema Havsområden. Endast karterade områden utanför svenskt territorialhav redovisas.

Metadata för datamängden på den nationella Geodataportalen (nytt fönster)

Adress till WMS-tjänsten:
https://resource.sgu.se/service/wms/inspire/SR-Havsbottenyttacke_100k

Adress till RSS/Atomflöde för nedladdning av: https://resource.sgu.se/service/atom/inspire/datasets/SR_SGU_SeaBedArea_100K.xml

Senast granskad 2021-10-27

Atomflöden

För att kunna läsa atomflöden i din browser kan du behöva installera en plugin för RSS/Atom Feed.

Samtliga länkar öppnas i nytt fönster, med undantag för adresserna till WMS-tjänsterna som inte är klickbara.