GE.Borrhål, Inspiredata

GE.Borrhål är framtagen i syfte att uppfylla Inspire dataspecifikation för tema Geologi genom kodning enligt GeoSciML 4.1. GE.Borrhål är en sammanställning från ett antal datamängder vid SGU där uppgifter om borrhål och lagerföljder är samlade.

Redovisning av lagerföljder är starkt förenklad. Endast ett jordlager och ett berglager särskiljs där det varit möjligt, olika jordarter eller bergarter i en lagerföljd redovisas alltså inte i denna datamängd.

Metadata för datamängden på den nationella Geodataportalen (nytt fönster) 

Adress till WMS-tjänsten:
https://resource.sgu.se/service/wms/inspire/GE-Borrhal

Adress till RSS/Atomflöde för nedladdning av https://resource.sgu.se/service/atom/inspire/datasets/GE_SGU_Borehole.xml

 

Senast granskad 2020-01-14

Atomflöden

För att kunna läsa atomflöden i din browser kan du behöva installera en plugin för RSS/Atom Feed.

Samtliga länkar öppnas i nytt fönster, med undantag för adresserna till WMS-tjänsterna som inte är klickbara.