GE.Geofysik, Inspiredata

GE.Geofysik är framtagen i syfte att uppfylla Inspire dataspecifikation för tema Geologi (applikationsschemat för Geofysik). GE.Geofysik redovisar undersökningsområden och tillhörande stationer, profiler eller svepområden från ett antal geofysiska datamängder vid SGU. Inga mätdata redovisas i denna datamängd.

Metadata för datamängden på den nationella Geodataportalen (nytt fönster). 

Adress till WMS-tjänsten:
https://resource.sgu.se/service/wms/inspire/GE-Geofysik

Adress till RSS/Atomflöde för nedladdning av datamängden: https://resource.sgu.se/service/atom/inspire/datasets/GE_SGU_Geophysics.xml

 

Senast granskad 2020-01-14

Atomflöden

För att kunna läsa atomflöden i din browser kan du behöva installera en plugin för RSS/Atom Feed.

Samtliga länkar öppnas i nytt fönster, med undantag för adresserna till WMS-tjänsterna som inte är klickbara.