Fulufjället.

Geologiskt intressanta platser

Geologiskt intressanta platser innehåller information om geologiska platser som har ett intresse ur ett geologiskt vetenskapligt perspektiv och därmed visar geologiska naturvärden. De kan också vara besöksvärda eller användbara för att sprida geologisk kunskap.

Geologiska intressanta platser

Ikon-Produkter-60.png

Geologiskt intressanta platser är till nytta för beslutsfattare och handläggare bland kommuner, regioner och andra myndigheter. Produkten är också relevant för besöksnäringen, konsulter och allmänheten. Den innehåller bland annat uppgifter om platsernas namn, geografiska läge, geologiska värden, andra natur och kultvärden med geologiska sammanhang, förslag till bevarandeåtgärder samt bedömd användningspotential.

Data levereras dels med komplett attributuppsättning dels som en förenklad version med ett urval av de viktigaste attributen.

Produktbeskrivning av Geologiskt intressanta platser

Geologiskt intressanta platser, format Geopackage

Geologiska intressanta platser som visningstjänst

Geologiska intressanta platser finns även som visningstjänst (WMS). Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service).

https://resource.sgu.se/service/wms/130/geologiskt-intressanta-platser/

Senast granskad 2024-05-27