Vatten och en halvö, fotat ovanifrån. Billudden. Foto.

Billudden

Foto: Mikael Svensson

Allmänt geologi – geologisk data

Geologi är den vetenskap inom vilken man utforskar, undersöker och beskriver hur planeten Jorden är uppbyggd och hur den har bildats. SGU har ett antal produkter som visar geologiskt intressanta platser, historiska och forntida strandlinjer och hur inlandsisen dragit förbi i vårt land.

Geologiska intressanta platser

Geologiskt intressanta platser innehåller information om geologiska platser som har ett intresse ur ett geologiskt vetenskapligt perspektiv och därmed visar geologiska naturvärden. De kan också vara besöksvärda eller användbara för att sprida geologisk kunskap.

Strandlinjer

Dataprodukterna visar historiska strandlinjer, den forntida fördelningen mellan hav och land samt även förändringar i sjöarnas utbredningar.

Isräfflor

Isräfflor visar läget och riktningen för isräfflor och syftar till att upplysa om inlandsisens rörelser. Isräfflor har uppkommit då block, stenar och gruskorn som suttit fastfrusna i inlandsisens bottendelar repat och slipat berggrundsytan.

Senast granskad 2024-05-10