För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

2021-03-15, SGU dnr 33-227/2021 – Utvinning ur alunskiffer - Kunskapssammanställning om miljörisker och förslag till skärpning av regelverket SOU 2020:71

Frågeställning

Näringsdepartementet har remitterat rubricerad SOU-utredning.

Sammanfattning

Utredningen är generellt sett mycket omfattande och diskuterar alunskiffer på ett uttömligt och brett sätt. SGU är positivt inställd till bl.a. de forskningsprogram om alunskiffer som föreslås i utredningen. SGU ställer sig dock tveksam till den särreglering av en specifik bergart som föreslås i utredningen eftersom det i praktiken medför gränsdragningsproblem, vilket kan försvåra förutsättningarna för prospektering i Sverige.

Samhällseffekter

Mer forskning om alunskiffer ger mer kunskap, vilket är positivt. Enligt SGUs mening kan dock den föreslagna lämplighetsprövningen för alunskiffer få en negativ inverkan på Sverige som attraktivt prospekteringsland.

Läs yttrande - Utvinning ur alunskiffer - Kunskapssammanställning om miljörisker och förslag till skärpning av regelverket SOU 2020:71

Senast granskad 2021-06-22