"Fennoscandian Ore Deposit Database" är, förutom en databas, även en karta med beskrivning av områden med metallfyndigheter och sannolika framtida metallmalmsupptäckter i den Fennoskandiska skölden. Kartorna och databasen har sammanställts i ett gemensamt projekt mellan de geologiska undersökningarna i Finland, Norge, Ryssland och Sverige. Databasen innehåller information om nästan 1 700 gruvor, fyndigheter och viktiga händelser i hela regionen.