VIMLA

Projektet ”Vatten och människan i Landskapet (VIMLA)” finansierades inom EU-programmet Interreg Botnia-Atlantica och avslutades 2018. SGU:s arbete med projektet utfördes i samarbete med Länsstyrelsen i Västerbotten, skogsstyrelsen och Finlands geologiska undersökning (GTK).

Läs broschyren Sura sulfatjordar - vad är det? (nytt fönster)

VIMLAS hemsida (nytt fönster).

Interreg botnia-atlantic.jpg
 
vimla.jpg

Senast granskad 2021-03-22