Stenring. Foto.

Foto: Gunnel Ransed, SGU.

GEARS - Geologiskt arv i inre Skandinavien

I ett svensk-norskt samarbete genomfördes 2017-2020 ett projekt om geologiska naturvärden som berör gränsområdet Hedmarks fylke i Norge och Dalarna i Sverige.

Vad kan och bör visas för turister och besökare, vad är sårbart för mänsklig påverkan och vad bör tas vara på för framtiden? Det är några frågor som projektet GEARS har undersökt. Projektet har samtidigt jobbat för att lyfta fram geologiska naturvärden i projektområdena.

Syftet med projektet har varit att bidra med underlag för en ökad användning av geologiska naturvärden inom besöksnäring och friluftsliv. Projektet har även haft aktiviteter riktade mot naturförvaltare för att bidra till att skapa förutsättningar för en hållbar naturförvaltning.

En viktig del av GEARS har även varit att utveckla en mellan Norge och Sverige gemensam modell för dokumentation och klassificering av geologiska naturvärden. Denna modell kan bli ett viktigt steg för att öka användningen av vårt gemensamma geologiska arv, en i dagsläget underutnyttjad naturresurs. 

Klicka här för att läsa slutrapporten för GEARS (öppnas i nytt fönster)

Partners

Projektet genomfördes i samarbete mellan SGU (projektägare), Norges geologiske undersøkelse (NGU, projektledare i Norge), Norsk institutt for naturforskning (NINA), Länsstyrelsen Dalarna, Høgskolen i Innlandet, Fylkesmannen i Innlandet, Stiftelsen Folldal Gruver och Sollerö sockenförening. Finansiellt stöd har erhållits från Interreg Sverige-Norge, Region Dalarna samt Innlandet Fylkeskommune.

 

Logo Interreg Sv-No_313x87.png

Logo Interreg Sverige-Norge

Interreg har som mål att genom gränsöverskridande samarbete skapa de bästa förutsättningarna för en ekonomiskt stark region med en attraktiv livsmiljö. Ett specifikt mål är att öka tillgängligheten till gränsregionens natur- och kulturarv med bibehållen bevarandestatus.

 

 

Senast granskad 2020-11-10

Hela Fulufjället kan ses som ett geologiskt arv
I gränsen mellan Norge och Sverige sticker det flacka fjället upp som en erosionsrest av de mäktiga sandstenslagren som breder ut sig i nordvästra Dalarna. Sanden avsattes för 1300-1500 miljoner år sedan i gränszonen mellan land och hav, och fortfarande kan man se mönstret av vågornas böljeslag i stenen! Långt senare har inlandsisar och mellanistider också påverkat landskapets former. Idag ser vi spåren även av mer nutida processer som det stora ovädrets effekter på landskapet 1997. I bildens förgrund ses väl utbildade stenringar (frostmarksprocesser). I bakgrunden kan man ana mönstret i fjällsluttningen som isälvar skapat när isen smälte. Fotot är taget från Östertangens västra topp med utsikt mot Summelfjället mot NNV.