Miljömålsrådet

Regeringen har inrättat Miljömålsrådet för att stärka arbete på alla nivåer i samhället för att nå Sveriges miljömål. Ledamöter är myndighetscheferna vid 19 nationella myndigheter (däribland SGU). Miljömålsrådets uppdrag förlängdes i början av 2022 och pågår nu till maj 2026.

Miljömålsrådet presenterar den 1 mars varje år en rapport om pågående samarbeten inom programområden och andra åtgärder. Från 2019 har fokus legat på arbete inom sju programområden. Under 2022 tas beslut om de kommande årens programområden.

Vad innebär arbetet för SGU?

SGU deltar i arbetet inom tre av de programområden som påbörjades under 2019 och som fortfarande pågår under våren 2022. Dessa är: Ramverk för nationell planering, Hållbar elektrifiering samt Insatser för grön infrastruktur. Dessutom är SGU drivansvarig myndighet för en samverkansåtgärd med titeln: Myndighetsnätverk och gemensamma arbetsinsatser - för ökad samverkan, kunskap och ett effektivare åtgärdsarbete med förorenade sediment.

Senast granskad 2022-04-20