För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Kartläggning av geologi och grundvatten­tillgångar i Blekinge och delar av nordöstra Skåne

Flygningarna över dessa områden är avslutade.

Flygningar har genomförts över områdena A och B, där stjärnan är landningsplats för helikoptern.

Uppstart (systemtester, ingen flygning): 2–4 oktober
Testflygningar Blekinge/Skåne A: 5–8 oktober, Blekinge/Skåne B: 8–9 oktober

Mätningarna utfördes över Listerlandet med omnejd, från Norje i nordost till Vanneberga i sydväst.

Grundvattenuttagen i området är stora, för såväl dricksvattenproduktion som för bevattning och industri. Grundvattentillgångar finns huvudsakligen i berggrunden (kalkstenar) men i undersökningsområdets västra delar förekommer jordarter med potentiellt goda uttagsmöjligheter. Totalt undersöks cirka 200 km2

Undersökningarna påbörjades den 2 oktober med 2–3 dagars praktiska förberedelser (ingen flygning). Därpå följde ungefär en veckas aktiva mätningar över hela undersökningsområdet.  

Listerlandet område A

Mätningar i område A utfördes 5–8 oktober 2019

 

Planerade flyglinjer över Listerlandet i område A, norra delen.

 

 

Planerade flyglinjer över Listerlandet i område A, södra delen.

 

Mätningar i område B utfördes 8–9 oktober 2019

 

Planerade flyglinjer över Listerlandet område B.

Senast granskad 2019-10-16