Quantification of coupled hydro-mechanical processes in deep hydraulically transmissive fractures by downhole field tests and modelling

Projektet kommer att ge grundläggande ny förståelse angående hydromekaniska kopplade processer i djupt svensk berggrund samt ny förståelse av hydromekaniska kopplade processer i allmänhet.

Titel på projektet

Quantification of coupled hydro-mechanical processes in deep hydraulically transmissive fractures by downhole field tests and modelling

Projektledare

Auli Niemi, Uppsala universitet

Beviljade medel från SGU

2 049 000 kr

Projektperiod

2019-2021

Om projektet

Så kallade kopplade hydro-mekaniska processerna i djup berggrund är av central betydelse för många viktiga tillämpningar, såsom geotermisk energi, okonventionell olje- och gasutvinning samt gruvdrift. I många geoenergirelaterade tillämpningar är den inducerade seismiciteten som kan orsakas när vatten injiceras i djup berggrund med låg permeabilitet av särskilt intresse.
För att bättre förstå och kunna hantera HM-kopplade processer i djupt berggrund samlar detta projekt två viktiga infrastrukturer och kapacitet, nämligen ett 2,5 km djupt vetenskapligt undersökningsborrhål COSC-1 i Åre och den nyutvecklade SIMFIT-metoden (Step Rate Injection Method for Fracture In-Situ Properties), hydro-mekanisk mätmetod utvecklad vid Lawrence Berkeley National Laboratory, USA, som gör det möjligt att bestämma sprickornas hydrauliska och mekaniska egenskaper och deras variationer med användning av kopplade tryck- deformationsmätningar i borrhål.

HM-mätningar kommer att utföras vid COSC-1 borrhål i noggrant utvalda hydrauliskt transmissiva sprickor och den hydromekaniska responsen att bestämmas tillsammans med övervakning av möjlig seismisk respons. Resultaten kommer att analyseras och modelleras för att få en förbättrad förståelse av de kopplade HM-processerna i djupa hydrauliskt transmissiva sprickor och relaterade processer såsom inducerad seismicitet.

Projektet är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Lawrence Berkeley National Laboratory. Projektet kommer att ge grundläggande ny förståelse angående hydromekaniska kopplade processer i djupt svensk berggrund samt ny förståelse av hydromekaniska kopplade processer i allmänhet.

Senast granskad 2020-11-24