Geophysical investigation of the Arvidsjaur volcanics and the Archean-Proterozoic boundary

Syftet med projektet är att göra en geofysisk karakterisering av berggrunden vid Cu-Au-Mo mineraliseringen på Lill-Laverberget, Norrbottens Iän.

Titel på projektet

Geophysical investigation of the Arvidsjaur volcanics and the Archean-Proterozoic boundary

Projektledare

Thorkild Maack Rasmussen, Luleå tekniska universitet

Beviljade medel från SGU

1 252 000 kr

Projektperiod

2018-2020

Om projektet

Syftet med projektet är att göra en geofysisk karakterisering av berggrunden vid Cu-Au-Mo mineraliseringen på Lill-Laverberget, Norrbottens Iän. Mineraliseringen hittades av Boliden Mineral AB 2012 och är belägen cirka en km söder om Laver-gruvan som var i produktion 1934-1946. Boliden Mineral AB har sökt om tillstånd att bryta malmen.

Projektet ger möjlighet att genomföra en geofysisk karakterisering av malmen innan gruvdrift påbörjas. Gruvdrift omöjliggör geofysisk elektromagnetiska mätningar i området framöver. Kännedom om geofysiska karakteristika av mineraliseringen ar av intresse for att prospektera efter mineraliseringar inom liknande geologiska miljöer. Geofysiska mätningar med transient elektromagnetisk metodik, vilken har stort inträngningsdjup, kommer att genomföras. Dessutom genomfors detaljerade audio-magnetotelluriska mätningar over mineraliseringen.

I projektet ingår även en regional undersökning av den geologiska miljön inom vilken mineraliseringarna finns, dvs. Arvidsjaur vulkaniterna och gränsen mellan Archaisk och Proterosoisk berggrund. Dessa regionala geofysiska undersökningar omfattar 81 magnetotelluriska mätningar samt tolkning av SGU:s existerande tyngd och magnetfälts data.

Senast granskad 2020-11-24