För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Foto: Joanna Lindahl, SGU

International Training Programme 308 (ITP 308)

"Hantering av vatten och avfall från gruvor" är en utbildning som SGU erbjuder i samarbete med Luleå Tekniska Universitet och Naturvårdsverket. Under 2018-2025 anordnar SGU tio online utbildningar med projektarbeten i deltagarnas länder. Utbildningen avslutas med en regional konferens. Programmet är öppet för deltagare från låg- och mellaninkomstländer i Afrika med en växande eller etablerad gruvindustri. Utbildningen finansieras av Sida.

Vårt samhälle är beroende av gruvor för råvaror, inte bara metaller utan även grus, kalk och andra industrimineral. Samtidigt som gruvdriftens funktion och nytta är uppenbar så är det få industrier som kan påverka miljön på ett så tydligt och påträngande sätt. Att förebygga och minimera miljöpåverkan har med tiden blivit en allt viktigare aspekt vid planering, tillståndsgivning, egenkontroll och tillsyn av gruvor.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) organiserar utbildningsprogrammet i samarbete med Naturvårdsverket (NV) och Luleå tekniska universitet (LTU). Programmet erbjuds främst för personal på myndigheter med ansvar för tillståndsgivning och tillsyn av gruvor. Utbildningen presenterar vetenskapen bakom hanteringen av gruvvatten och gruvavfall samt integrerar flera principer som är lika viktiga för att förebygga och minimera miljöpåverkan: professionalism, transparenta processer och mänskliga rättigheter.

Utbildningen är indelad i fyra delar: ansökan som följs av förberedande studier, en online utbildning, tio månader av projektarbete i deltagarnas egna länder, som stöds av mentorer från SGU, och till sist en regional konferens där erfarenheter och resultat presenteras och delas.

Utbildningen omfattar bland annat:

 • Karakterisering av gruvavfall
 • Lakvatten från gruvavfall
 • Stängning och efterbehandling av gruvor
 • Provtagning och övervakning
 • Myndighetsutövande och mänskliga rättigheter
 • Jämställdhet i arbete och samhälle
 • Hållbarhet och gruvor
 • Biodiversitet

Vill du veta mer om utbildningen och hur man ansöker? Följ länken nedan.

ITP 308 'Mine water and mine waste management' (SIDA:s webbplats, engelska, nytt fönster)

Senast granskad 2022-02-02

Kontaktperson

 • Jonnina Karlsson

  Telefon: 046-311786
  Ort: Lund
  Avdelning: Mineralresurser - Mineralinformation och Gruvnäring
  Skicka e-post