För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Foto: Joanna Lindahl, SGU

International Training Programme 308 (ITP 308)

"Hantering av vatten och avfall från gruvor" är en ny utbildning som SGU erbjuder i samarbete med Luleå Tekniska Universitet och Naturvårdsverket. Under 2018-2024 anordnar SGU tio utbildningar i Sverige och med projektarbeten i deltagarnas länder. Utbildningen är öppen för deltagare från låg- och mellaninkomstländer med en växande eller etablerad gruvindustri. Utbildningen finansieras av Sida.

Gruvor förser samhället med råvaror för byggande av infrastruktur, för energiproduktion och för den teknik och produkter vi använder dagligen. Vårt samhälle är beroende av gruvor för råvaror, inte bara metaller utan även grus, kalk och andra industrimineral. Gruvor förser oss med råvaror men kan samtidigt vara en viktig arbetsgivare, investerare och skattebetalare som bidrar till lokala och nationella ekonomier.

Samtidigt som gruvdriftens funktion och nytta är uppenbar så är det få industrier som kan påverka miljön på ett så tydligt och påträngande sätt. Gruvbrytning och avfall från gruvbrytning kan allvarligt påverka miljön och de människor som lever i anslutning till gruvan. Att förebygga och minimera miljöpåverkan har med tiden blivit en allt viktigare aspekt vid planering, tillståndsgivning, egenkontroll och tillsyn av gruvor.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) organiserar utbildningsprogrammet i samarbete med Naturvårdsverket (NV) och Luleå tekniska universitet (LTU). Programmet erbjuds främst för personal på myndigheter med ansvar för tillståndsgivning och tillsyn av gruvor. Utbildningen presenterar vetenskapen bakom hanteringen av gruvvatten och gruvavfall samt integrerar flera principer som är lika viktiga för att förebygga och minimera miljöpåverkan: professionalism, transparenta processer och mänskliga rättigheter.

Utbildningen är indelad i fyra faser: ansökan som följs av förberedande studier, tre veckors utbildning i Sverige, tio månader av projektarbete i deltagarnas egna länder, som stöds av mentorer från programmet, och till sist en regional konferens där erfarenheter och resultat presenteras och delas.

Utbildningen omfattar bland annat:

 • Karakterisering av gruvavfall
 • Lakvatten från gruvavfall
 • Stängning och efterbehandling av gruvor
 • Provtagning och övervakning
 • Myndighetsutövande och mänskliga rättigheter
 • Jämställdhet i arbete och samhälle
 • Cyanid och guldutvinning
 • Utvinning av uran
 • Hållbarhet och gruvor

Vill du veta mer om utbildningen och hur man ansöker? Följ länken nedan.

ITP 308 'Mine water and mine waste management' (engelska, nytt fönster)

Senast granskad 2021-09-08

Kontaktperson

 • Jonnina Karlsson

  Telefon: 046-311786
  Ort: Lund
  Avdelning: Mineralresurser - Mineralinformation och Gruvnäring
  Skicka e-post