Medverkan i plattformar främjande SGUs verksamhetsområden, forskning och utveckling