För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner
22 juni 2016

Extrema grundvattennivåer förväntas bli ännu lägre

I de större grundvattenmagasinen på Öland, Gotland och Götalands östkust, som är avgörande för den lokala vattenförsörjningen, är grundvattennivåerna fortsatt extremt låga och förväntas sjunka ytterligare. I stora delar av centrala Götaland riskerar många med egen brunn få vattenbrist framöver.

– I normala fall kommer grundvattennivåerna att fortsätta att sjunka ända fram till i höst. Underskottet av grundvatten i de större grundvattenmagasinen på Öland och Gotland är stort och det troliga är att grundvattennivåerna kommer att återhämta sig först på hösten, säger Bo Thunholm, grundvattengeolog på SGU.

De låga nivåerna på Öland och Gotland kan även fortsättningsvis påverka både den kommunala vattenförsörjningen och de som har egen brunn. Under sommaren brukar nivåerna normalt sjunka beroende på att det mesta av nederbörden tas upp av växterna eller avdunstar. Problemen är i första hand sinande brunnar, men även ökad risk för salthalt kan förekomma.

I stora delar av centrala Götaland är grundvattennivåerna under de normala i de små grundvattenmagasinen. Detta har främst betydelse för den enskilda vattenförsörjningen och kan exempelvis orsaka problem med tillgången för de som har grunda grävda brunnar.

I mätningar och prognoser över grundvattennivåer skiljer man mellan mindre, ytliga, grundvattenmagasin och större grundvattenmagasin, som oftast återfinns på större djup. De mindre magasinen, som i regel försörjer enskilda brunnar, reagerar snabbare på variationer i nederbörden. För de större grundvattenmagasinen, som oftast står för den kommunala vattenförsörjningen, krävs det däremot långsiktiga förändringar och variationer i nederbörden för att påverka grundvattennivån.

Läs mer här om SGUs mätning av grundvattennivåer i juni

För mer information, kontakta

Bo Thunholm, grundvattengeolog på SGU, telefon 018-17 92 12, bo.thunholm@sgu.se

Fredrik Theolin, grundvattengeolog på SGU, telefon 018-17 94 63, fredrik.theolin@sgu.se

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn