Sveriges geologiska undersökning, SGU, strävar efter att sgu.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Brister

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG. Vi har för närvarande hittat brister på följande delar av webbplatsen:

  • Sidorna ”Lediga jobb” eftersom funktionen sköts i ett separat HR-system som vi inte själva kan förändra.
  • E-tjänsten ”Skicka e-post” eftersom den på grund av missbruk måste skyddas med en så kallad captcha. 
  • Ekvationer visas idag som bild och inte som uppläsbar html. Vi arbetar på en lösning.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta vår kundtjänst (se telefonnummer och e-post under rubrik Kontakta oss) om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kommer framöver kunna vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet (enligt regeringens förslag i Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet). Under rubrik Andra webbplatser kan du läsa mer om detta.

Det här utlåtandet kommer att förändras

När officiella riktlinjer för tillgänglighetsutlåtandets utformning och innehåll enligt EU-direktivet om tillgänglighet till myndigheters webbplatser och appar publiceras kommer vi att anpassa utlåtandet efter dessa.