Tillgänglighets­redogörelse för Brunnsinventering

Sveriges geologiska undersökning står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här webbsidan beskriver hur SGU:s webbapplikation Brunns­inventering (Rapportera in en brunn) uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighets­problem samt hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi har inga brister i tillgänglighet för den här webbplatsen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Brunnsinventering som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss genom att använda kontaktformuläret på denna sida. Vi svarar normalt inom 24 timmar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

  • skicka e-post till kundservice@sgu.se
  • ring 018-17 90 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta dem och påtala det.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning (nytt fönster)

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av webbplatsen.

Senast granskad 2020-09-23