På bilden syns en berghäll och vatten.

Foto: Benno Kathol, SGU.

Nyttoexempel

Geologi har alltid varit viktigt för samhällen. Det skapar förutsättningar och begränsningar för välstånd, utveckling och till och med livet självt. I våra moderna samhällen är vi lika beroende av geologi som någonsin förr.

På SGU jobbar vi med frågor som rör berg, jord och grundvatten. Det finns många verksamheter där geologiskt kunnande behövs, exempelvis för dricksvattenförsörjning, samhällsplanering och utvinning av naturresurser till infrastruktur eller teknik.

Vårt arbete påverkar många industrier och näringar i Sverige. På dessa sidor ger vi en inblick i vår verksamhet i form av konkreta exempel där geologisk kunnande har bidragit till samhällsnytta.