The Global CCS Institute.

2 oktober 2017

Kunskapsunderlag om geologisk lagring av koldioxid

SGU har i en ny rapport till regeringen sammanfattat kunskapsläget inför möjligheterna till geologisk lagring av koldioxid i Sverige, vilket diskuteras som ett bidrag till att nå klimatmålen.

Geologisk lagring av koldioxid ses som ett viktigt bidrag till att nå klimatmålet om en global uppvärmning på mindre än två grader fram till 2050. SGU har tidigare visat att det finns potential för geologisk lagring av koldioxid i Sverige i framförallt sydvästra Skåne och sydöstra Östersjön.

För en säkrare bedömning av lagringspotentialen krävs dock insamling av ny och kompletterande information med fokus på koldioxidlagring, bland annat genom borrningar med tillhörande tester och undersökningar. SGU föreslår nya undersökningar av de borrkärnor som SGU förvaltar, främst från gotländska borrhål, för att förbättra kunskapsunderlaget vad gäller både reservoar- och takbergarter. För bättre kännedom om förkastningar och sprickzoners förekomst och utbredning, samt för strukturgeologisk kartläggning i 3D, behövs även ombearbetning av äldre seismisk data.

Läs rapporten här (pdf, öppnas i nytt fönster)

Läs mer om koldioxidlagring här