Gallium

Gallium i vakuum. Gallium klassas av EU som kritiskt ämne, och produceras bland annat i Ukraina.

Foto: Alshaer666 (CC BY-SA 3.0)

27 november 2017

Temadag om kritiska metaller och mineral

På fredag den första december arrangeras en seminariedag i Uppsala om de omtalade och globalt efterfrågade kritiska metallerna och mineralen.

Under dagen avhandlas de allt viktigare och mer efterfrågade så kallade kritiska metallerna och mineralen, vilka bland mycket annat utgör nödvändiga geologiska råvaror för energisparande och "grön" eller "fossilfri" teknologi.

Mötet inleds med en introduktion av vilka kritiska metaller och mineral som finns, varför de kallas kritiska samt ett europeiskt perspektiv på dessa råvaror. Därefter riktar sig seminariet in sig på att ge en bild av potentialen i Sverige idag, exemplifierat med bland annat sällsynta jordartsmetaller (REE), grafit, indium, wolfram och beryllium.

Det blir en spännande och informationsrik dag med föredragshållare från SGU, Uppsala universitet, Naturhistoriska riksmuseet, Göteborgs universitet, Luleå Tekniska universitet, prospekteringsbolag, med flera. För att öppna upp för fler att delta och lyssna kommer föredragen att vara på engelska.

Seminariet är ett samarbete mellan SGU, Svenska mineralogiska sällskapet och Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet.

Se programmet här

Plats: Hörsalen, SGU. Villavägen 18, Uppsala

Tid: 10.30 – 17.30

Senast granskad 2017-11-27