SGU

29 november 2017

Sveriges berggrund i mer detaljerad kartvisare

SGU har tagit fram en ny mer detaljerad kartvisare över Sveriges berggrund med geologisk information i skala från 1:50 000 till 1:250 000.

I kartvisaren presenteras en tvådimensionell modell av berggrundens överyta, som beskriver viktiga egenskaper hos identifierade geologiska enheter, deras geometri, det material som bygger upp enheterna och geologiska händelser som de genomgått. I kartvisaren redovisas även berggrundens strukturer och deras egenskaper.

Informationen används som underlag i samband med prospektering, översiktsplanering av byggen och anläggningar, anläggning av geoenergi och olika frågor inom miljöområdet samt för forskning och utbildning. Informationen i kartan kan användas för framställning av olika tematiska produkter, till exempel för kartor över näringsinnehåll, värmeledningsförmåga och bergets byggbarhet.

Den nya kartvisaren kompletterar en tidigare kartvisare över Sveriges berggrund i skala 1:1 000 000.

En WMS-tjänst med samma data kommer att tas fram i början på nästa år.

Länk till SGUs kartvisare Berggrund 1:50 000 - 1:250 000

Senast granskad 2017-11-29

Kontakta oss