Grundvattenrör vid Komosse.

Foto: Johan Carlström, SGU

22 november 2017

Grundvattennivåer i november

Grundvattennivåerna i de små magasinen är fortfarande normala eller över de normala för årstiden i hela landet. I de stora magasinen är nivåerna under eller mycket under de normala i stora delar av landet.

Grundvattennivåerna i de små grundvattenmagasinen har stigit i Götaland, Svealand och södra Norrland med upp till 30 centimeter. I övriga delar av Norrland har nivåerna sjunkit med 10–25 centimeter.

I stora delar av landet är grundvattennivåerna i de små magasinen över eller nära de normala för årstiden. Stora delar av Götaland och Norrland har nivåer över de normala. I delar av Skåne och Blekinge är nivåerna mycket över de normala.

De stora grundvattenmagasinen har nivåer under eller mycket under de normala i stora delar av landet. Svealand, nordöstra Götaland och södra Norrlandskusten har nivåer mycket under de normala. I södra Götaland och på Gotland är de nära de normala. I Norrbotten är grundvattennivåerna över eller mycket över de normala.   

Grundvattentillgången är god eller tillfredställande i större delen av landet men lokala avvikelser kan förekomma.

Grundvattennivåer i november 2017

Ladda ner PDF

Om kartorna

Grundvattennivåer i små magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i små magasin tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Redovisningen representerar små grundvattenmagasin och är främst ett stöd för de som har egna brunnar. Kartan utgår från ungefär 50 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

Grundvattennivåer i stora magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i stora magasin avser främst de stora sand- och grusåsarna. En stor del av landets kommuner tar sitt vatten från stora grundvattenmagasin. Kartan utgår från ungefär 30 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

 Läs mer om SGUs arbete med grundvattnet 

Senast granskad 2017-11-22