På bilden ser man en kvinna som provtar vatten.

Provtagning av grundvatten.

Foto: Anders Damberg.

19 juni 2017

Regeringen satsar stort på arbetet med Sveriges grundvatten

Mot bakgrund av sjunkande grundvattennivåer satsar regeringen 200 miljoner kronor för att förebygga torka och fördjupa kartläggningen av grundvattenresurserna, där en del av satsningen går till SGU för kartläggning av grundvatten i utsatta områden.

– Grundvattnet är en av samhällets viktigaste och mest grundläggande resurser. Därför är det mycket efterlängtat att arbetet med Sveriges grundvatten tillförs extra resurser, säger Lena Söderberg, generaldirektör på SGU.

Regeringen och de svenska myndigheterna arbetar med flera olika åtgärder för att hantera vattensituationen på både kort och lång sikt. Som en förstärkning av i detta arbete har regeringen presenterat en satsning på 200 miljoner kronor inför höstens budgetproposition riktat mot att förebygga torka och att fördjupa kartläggningen av våra grundvattenresurser.

En del av dessa medel når Sveriges geologiska undersökning i form av förstärkta resurser för att kunna bistå kommuner och län med fördjupade kartläggningar av grundvattenresurser i särskilt utsatta regioner. Detaljerna i satsningen, som presenteras längre fram, kommer att implementeras i SGUs framtida kartläggningsverksamhet. När detaljerna i satsningen presenteras, kommer den plan för kartläggning som SGU på uppdrag av regeringen arbetar med att kompletteras med konkreta grundvatteninsatser.

Läs mer om regeringens satsning på grundvattnet på regeringens webbplats