Juli

 • Grundvattennivåer i juli

  Grundvattenläget är i stort sett oförändrat och fortsatt allvarligt för stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland, som har nivåer som är mycket lägre än vad som är normalt för årstiden. Nivåerna har som väntat sjunkit i stora delar av landet, medan de stigit på en del platser i norra Norrland.

  26 juli 2017

 • Ny kartläggning i Bergslagen

  I vår startades ett nytt multidisciplinärt karteringsprojekt i Bergslagen med syfte att öka kunskapen om berggrunden och för att identifiera metaller och mineral i såväl denna som i gruvavfall.

  14 juli 2017

 • En av de största satsningarna på grundvatten hittills

  De senaste årens vattenbrist riskerar att accelerera och vi behöver få fram information både om var det finns nya potentiella grundvattentillgångar och mer information generellt om grundvattenmagasin och grundvattenbildning. Regeringen ger nu SGU i uppdrag att ta fram detaljerad information genom utökade hydrogeologiska undersökningar.

  13 juli 2017

 • Ny föreskrift angående grundvatten

  SGU har meddelat nya föreskrifter om redovisning av förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för grundvatten. Föreskrifterna träder i kraft den 1 september.

  13 juli 2017

 • Vägledning för dig som ska kartlägga grundvattentillgångar!

  SGUs ”Vägledning för kartläggning och påverkansbedömning av grundvatten” riktar sig till dig som ska kartlägga grundvattenmagasin: var finns de, hur stora är de, hur rör sig vattnet till, från och inuti magasinen och vad kan påverka magasinen och vattnet i dem.

  4 juli 2017