Foto: SGU

20 december 2017

Grundvattennivåer i december

Grundvattennivåerna i de små magasinen är i allmänhet normala eller över de normala för årstiden. I de stora magasinen är nivåerna fortsatt under eller mycket under de normala i betydande delar av landet.

I de små grundvattenmagasinen har grundvattennivåerna stigit i Götaland, Svealand och södra Norrlands kustland med 10–40 centimeter. I de snötäckta delarna av Norrland har nivåerna sjunkit med 10–25 centimeter.

I stora delar av landet är grundvattennivåerna i de små magasinen över eller nära de normala för årstiden. Götaland och norra Norrland har nivåer över de normala.

De stora grundvattenmagasinen har nivåer under eller mycket under de normala i framför allt norra Götaland, större delen av Svealand och södra Norrland. Norra Norrland har nivåer nära eller över de normala och i södra Götaland är nivåerna nära de normala.

Grundvattentillgången är god eller tillfredsställande i större delen av landet men lokala avvikelser kan förekomma.

Ladda ner kartorna högupplöst

 

Om kartorna

Grundvattennivåer i små magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i små magasin tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Redovisningen representerar små grundvattenmagasin och är främst ett stöd för de som har egna brunnar. Kartan utgår från ungefär 50 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

Grundvattennivåer i stora magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i stora magasin avser främst de stora sand- och grusåsarna. En stor del av landets kommuner tar sitt vatten från stora grundvattenmagasin. Kartan utgår från ungefär 30 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

 Läs mer om SGUs arbete med grundvattnet 

Senast granskad 2017-12-20