December

 • Grundvattennivåer i december

  Grundvattennivåerna i de små magasinen är i allmänhet normala eller över de normala för årstiden. I de stora magasinen är nivåerna fortsatt under eller mycket under de normala i betydande delar av landet.

  20 december 2017

 • Ny vägledning för att klassa hållbarhet hos mineralresurser

  SGU har i samverkan med systerorganisationerna i Norge och Finland samt branschexperter tagit fram riktlinjer för hur FN:s klassificeringssystem UNFC för hållbarhet ska användas för mineralresurser.

  15 december 2017

 • Ny karttjänst visar jordarter i Uppsala och Enköping

  Det finns en ny karttjänst som visar Uppsalaåsen och Enköpingsåsen. I karttjänsten kan man själv göra punkter eller linjer och se jordlagerföljden.

  12 december 2017

 • SGU utbildar om gruvor och miljö i låginkomstländer

  SGU storsatsar på utbildning om gruvor och miljöpåverkan i låginkomstländer via ett nytt femårigt utbildningsprogram finansierat av Sida. Parallellt samverkar SGU med systerorganisationer i Afrika genom utbildningsprojektet PanAfGeo.

  6 december 2017

 • Besynnerliga bottenformer i Kalmarsund har fått sin förklaring

  Vid maringeologiska undersökningar i Kalmarsund påträffades tidigare besynnerliga bottenformer i form av ”rännor”, som tidigare inte har beskrivits. En mer utförlig beskrivning av undersökningarna finns nu publicerad i en rapport.

  5 december 2017

 • Metallpriser i november

  Priset på stål är just nu högre än på många år, vilket har lett till en tjugoprocentig prisökning på vissa järnmalmstyper i november. Bensinbilarnas uppsving har också fått till följd att palladiumpriset har stigit med 25 procent på ett halvår.

  4 december 2017

 • EU-projekt kring hållbar markanvändning och mineralresurser

  Konkurrensen om marken och vad den ska användas till hårdnar – i Sverige och Europa. Samtidigt ökar vårt behov av olika metaller och mineral, där återvinning inte räcker till utan vi måste bryta nytt material.

  1 december 2017