10 mars 2015

Testa kartvisarens nya utskriftsfunktion

Med den nya funktionen i vår kartvisartjänst kan du skriva ut eller spara en pdf-fil över valfritt område.

Utskriften eller pdf-filen blir A4-stor och innehåller förutom kartan även information om den typ av karta du har valt och en teckenförklaring.

Du har själv möjlighet att styra vilka lager som ska vara synliga i kartan och du har möjlighet att välja såväl skala som tema. Detta gör att du till exempel kan få kartor som visar berggrunden, jordarter eller magnetfält över precis samma område. 

Vi har även gjort vissa förändringar i hur lagren har delats in, med syfte att förenkla användandet av kartvisarna.

Testa själv här:

Öppna kartvisaren

Du hittar knappen ”Förbered PDF för utskrift” i kanten över kartan.

Möjligheten att skriva ut finns i nuläget för våra svenska kartvisare, men kommer under våren för de engelska.

Testa även Kartgeneratorn för utskrift

Testa även vår tjänst Kartgeneratorn, där har du möjlighet att ta fram andra typer av kartor för utskrift i olika format.

Öppna Kartgeneratorn