Foto: Magdalena Thorsbrink, SGU.

24 mars 2015

Anmälan till Grundvattendagarna 2015

Välkommen att anmäla dig till Grundvattendagarna 2015!

Den 13–14 oktober i Göteborg välkomnar vi företag, myndigheter, forskare, kommuner, länsstyrelser och andra organisationer till en konferens om grundvattnet, dess betydelse och användningsområde.

Grundvattendagarna 2015 är ett samarbete mellan Chalmers, Göteborgs universitet, Havs- och vattenmyndigheten,Trafikverket och SGU.

Konferensens övergripande tema är ”Grundvatten och samhällsplanering”. Tillgången till rent vatten är angeläget för alla i vårt samhälle. Kunskap om grundvattenförhållandena är en förutsättning för att kunna planera för en hållbar dricksvattenförsörjning och för hantering av naturresurser idag och i framtiden.

Konferensavgift inklusive dokumentation, fika, lunch och middag: 2 500 kronor. Avgiften för studenter är 1 000 kr, exklusive middag. Vid bokning av middag tillkommer 600 kr.

Sista dag för anmälan är 18 september. 

Läs om konferensinnehållet och anmäl dig här (länken bruten då det inte längre går att anmäla sig till eventet)