23 juli 2015

Grundvattennivåer i juli 2015

Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har i större delen av landet sjunkit sedan juni månad. I Götaland och Svealand har nivåerna sedan juni överlag sjunkit med 5-50 cm. Nivåerna i Norrland har på de flesta håll sjunkit med upp till 40 cm. Det idoga regnandet i östra delarna av Norrbotten har dock resulterat i svagt stigande nivåer.

I större delen av landet är grundvattennivåerna för årstiden över eller nära de normala. Östra Norrbotten samt västra Jämtland har nivåer mycket över de normala. I Västra Götaland är nivåerna strax under de normala.

Grundvattentillgången i små magasin bedöms vara god i praktiskt taget hela landet och några problem med grundvattentillgången kan för närvarande inte förutses. 

 

Karta över grundvattennivåerna i juli 2015 för olika magasinstyper.

SGU

Om kartorna

Grundvattennivåer i små magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i små magasin tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Redovisningen representerar små grundvattenmagasin och är främst ett stöd för de som har egna brunnar. Kartan utgår från ungefär 50 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

Grundvattnets fyllnadsgrad i små magasin

Grundvattenmagasinens fyllnadsgrad tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer med samtliga uppmätta grundvattennivåer sedan mitten av 1970-talet. Kartan utgår från samma urval av observationsrör i SGUs grundvattennät som används för framställningen av grundvattensituationen i små magasin.

Grundvattennivåer i stora magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i stora magasin avser främst de stora sand- och grusåsarna. En stor del av landets kommuner tar sitt vatten från stora grundvattenmagasin. Kartan utgår från ungefär 30 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

Frågor?

Vill du veta mer om hur vi arbetar med övervakning av grundvattennivåer? 

Då kan du nå oss på: grvnet@sgu.se