1 juli 2015

Barentsprojektet, ny kunskap om norra Sveriges geologi

Sommarens fältarbete inom Barentsprojektet pågår för fullt.

Berggrundsgeologiska undersökningar görs i norra Norrbotten i syfte att få en ökad förståelse för berggrundens stratigrafiska uppbyggnad, mineraliseringar, strukturer och fysikaliska egenskaper. I södra Norrbotten karteras berggrunden översiktligt. Under 2015 kommer sammanlagt kommer cirka 2800 km2 att kartläggas. 

Läs mer om Barentsprojektet.