21 januari 2015

Nya forskningsprojekt stöds av SGU

SGU delar varje år ut medel som stödjer tillämpad geovetenskaplig forskning. Under 2015 inleds fem nya forskningsprojekt.

SGU ger stöd till tillämpad geovetenskaplig forskning och riktad grundforskning vid svenska universitet och högskolor. Syftet med forskningsstödet är att möta samhällets behov av tillämpad geologi och bidra till en hållbar utveckling. Sista ansökningsdag för medel till externa FoU-projekt var den 15 september 2014. 25 ansökningar kom in.

Ansökningar bedöms ur en vetenskaplig aspekt av SGUs FoU-råd, dessutom görs en relevansbedömning av SGUs interna FoU-grupp, innan beslut tas av generaldirektören. Fem nya projekt och nio fortsättningsprojekt beviljades medel. Av fortsättningsprojekten ska samtliga utom två avrapporteras efter innevarande år.

Nya projekt som beviljats forskningsmedel

 • Mark Johnson, Göteborgs universitet: Sedimentology, stratigraphy and genesis of the diverse hummocky landforms of the southern Swedish highlands: a key to understanding the deglaciation of southern Sweden.
 • Per Möller, Lunds universitet: A glacial-geologic enigma: ice streams over south Scandinavia and no ice in the north. Is this a possible scenario?
 • Thomas Zack, Göteborgs universitet: Rare earth element mineralization Norra Kärr: Magmatic versus hydrothermal processes.
 • Mats Åström, Linnéuniversitetet: An integrated approach to assess processes controlling transport of metal(oid)s in ground waters from point sources.
 • Alireza Malehmir, Uppsala universitet: State-of-the-art geophysical and geological delineation of mineral deposits (StartGeoDelineation).*

* Finansiering inom ramen för ERA-MINs andra utlysning

Fortsättningsprojekt som beviljats forskningsmedel

 • Ian Snowball, Uppsala universitet: Dispersal of contaminated sediments by submarine landslides along the northern Baltic coast of Sweden: developing a geohazard risk assessment tool.
 • Andrew Frampton, Stockholms universitet: Cold region hydrogeology: climate-induced changes, feedbacks and impacts.
 • Mats Söderström, Sveriges lantbruksuniversitet: Improved interpretation of airborne gamma-ray spectometry data.
 • Uwe Ring, Stockholms universitet: Testing tectonic concepts for the Seve Nappe Complex, Jämtland.
 • Helena Alexandersson, Lunds universitet: Flygsand – ett outforskat miljöarkiv och landskapselement.
 • Auli Niemi, Uppsala universitet: Coupled Thermo-Hydro-Mechanical processes in deep hydrogeological systems with strong heterogeneity.
 • Anders Scherstén, Lunds universitet: 40Ar/39Ar thermochronology transect across the Mylonite Zone, south-west Sweden.
 • Patrik Söderholm, Luleå tekniska universitet : The economic value of geological information.
 • Pär Weihed, Luleå tekniska universitet: Structural evolution, hydrothermal alteration and tectonic setting of the Falun base metal and gold deposits, Bergslagen region, Sweden.

Mer om SGUs stöd till geovetenskaplig forskning