LKAB

14 januari 2015

Metallprisernas utveckling under 2014

2014 bjöd på en trist utveckling för många metallpriser, där järnmalmspriset råkade värst ut. Undantaget är bly, nickel och aluminium som ökade sitt värde en aning. Läs mer i SGUs metallprisutveckling för januari 2015.

Metallpriserna sjönk för de flesta metaller under 2014. Bäst klarade sig och nickel, zink och aluminium som gjorde en mindre ökning under året. Största nedgången var på järnmalmspriserna som halverades. För Fines sjönk priset från cirka 135 till 71 dollar per ton, motsvarande 47 procent, medan nedgången var lite mindre för Pellets; från 178 till 105 dollar per ton eller en nedgång på 41 procent. Koppar och bly sjönk med 15 respektive 17 procent under året, medan silver sjönk med 21 procent. Guldet höll sig relativt stabilt med en nedgång på fyra procent.

De sjunkande priserna på järn och basmetallerna anses bero på minskad efterfrågan från Kina, där stålkonsumtionen sjönk för första gången sedan 2000. Ökningen på nickel, zink och aluminium beror troligen på ökad efterfrågan på specialstål och andra mer kvalificerade metallprodukter i Asien. När det gäller ädelmetallpriserna, och delvis kopparpriset är det utvecklingen i USA som styr. USAs ekonomi har under 2014 stärks, vilket har inneburit en ökning av värdet på dollarn. Detta har medfört att intresset för ädelmetaller har minskat, och därmed sjunkande priser för dessa. REE-priserna har i stort sett varit konstanta under året, en markant ökning har dock skett på praseodym och neodymoxid, som bland annat används för att få effektivare vindkraftverk och elhybridbilar.

Metallprisutveckling januari 2015 (pdf, öppnas i nytt fönster)