Erik Jonsson, SGU

4 februari 2015

Utvecklingen av metallpriserna i januari

Priset på koppar rasade markant i januari, beroende på både minskad efterfrågan och räntehöjningar i USA. Även priserna på basmetaller rasade i början av månaden, innan de hämtade sig i slutet av månaden.

Det mest anmärkningsvärda under första månaden 2015 är att kopparpriset har rasat kraftigt med 10 procent. Nedgången anses bero på långsammare tillväxt i Kina och räntehöjningar i USA. Koppar påverkas dubbelt: Dels av efterfrågan från industrin, dels av en finansiell efterfrågan, vilket gör att metallpriset direkt påverkas av ränteökningar. Basmetallerna i övrigt har haft en kraftig dipp i mitten av januari, men återhämtade sig i slutet. För dessa är det mest den industriella efterfrågan som påverkar och då främst från Kina.

Läs mer i SGUs metallprisbilaga för februari 2015 (pdf, öppnas i nytt fönster)